Duhové atletické závody 3.10.2021

Srdečně všechny zveme na tradiční Duhové atletické závody v neděli 3.10.2021. 

Registrace byly ukončeny. Na místě proběhne vyzvednutí startovních čísel. Platba za víceboj činí 100 Kč.

 

Časový harmonogram:

ročníky 2012 - 2015

8.45 - 9.15   převzetí startovních čísel, registrace na místě, platba

9.15 - 9.30   rozcvička

9.30 zahájení závodů - sprinty 60 m

následují hody raketkou a skoky do dálky - měřeno z místa, jako poslední jsou běhy na 200 m.

Běhy jsou měřené kamerou.

Pro ročník 2015 se jedná o trojboj, neběží běh 200m, ostatní mají čtyřboj.

 

ročníky 2006 - 2011

13.30 - 13.50   převzetí startovních čísel, registrace na místě, platba

13.50 - 14.00   rozcvička

14.00 zahájení odpoledních závodů - sprinty 60 m

následují hody raketkou - 2010 a 2011 nebo oštěpem - MLŽ a STŽ a skoky do dálky - měřeno z místa pro 2010 a 2011, skoky do dálky - měřeno z prkna pro MLŽ a STŽ, jako poslední jsou běhy na 200 m.

Běhy jsou měřené kamerou, pro skoky žactva je větroměr.

Jedná se o čtyřboj.

 

Přesný časový harmonogram jednotlivých ročníků a disciplín bude k dispozici v neděli na Duhovce.

Hodnotí se jednotlivé ročníky 2010 - 2015 a starší žactvo 2006/2007 a mladší žactvo 2008/2009, dívky a chlapci zvlášť. 

Vítězové na prvních třech místech obdrží diplom, plaketu a drobnou odměnu. Všichni účastníci dostanou u registrace speciální závodní bonbony a po doběhu 200 m čokoládu jako odměnu za vytrvalost.

 

PROSÍME RESPEKTUJTE POHYB NA DUHOVCE POUZE MIMO VYHRAZENÉ PROSTORY PRO ZÁVODY, NEVSTUPUJTE NA ZÁVODNÍ PLOCHU A DO PROSTORU KAMERY.

 

INFORMACE COVID

Duhové závody se uskuteční za platných pravidel vydaných Vládou České republiky na základě hygienicko-epidemiologické situace.

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI

Přihlášením přes Google formulář jste prohlásili, že v den konání závodu budete splňovat aktuální podmínky pro možnou účast na sportovní akci.

Tj. my od vás žádné další potvrzení požadovat ani vybírat nebudeme. V případě kontroly byste bezifekčnost byli povinni doložit.

 

Všechny osoby (diváci, závodníci, pořadatelé a další) vstupující na stadion (mimo dětí do dovršení 6 let věku) musí být schopni prokázat svoji bezinfekčnost v tištěné či elektronické verzi:

1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem,

3. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování,

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

5. osoba absolvovala negativní antigenní test ve škole nebo školském zařízení ne starší než 72 hodin,

6. osoba podstoupila preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastník akce (závodník, divák, pořadatel aj.) svou účastí a vyplněním registračního google formuláře stvrzuje, že jednu z výše uvedených podmínek splňuje a současně nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a nese veškerou odpovědnost za to, pokud tomu tak ve skutečnosti není.

Divák je povinen dbát pokynů organizátora závodu v rámci kontroly splnění výše uvedených podmínek a uposlechnout jeho pokynů, pokud jejich splnění neprokáže, a dále se zavazuje dodržovat základní epidemiologická opatření.

Dostupnost testů pro sebetestování v místě konání závodu není povinností jeho organizátora.