Platební informace pro září až prosinec 2023

Platební informace pro období září až prosinec 2023

 
Vy, kdo s námi pokračujete déle víte, že naše kurzy nekopírují pololetí, ale jsou vždy na 4 měsíce (září - prosinec) a na 6 měsíců (leden - červen). Kurzovné nezvyšujeme, jen bude částka nyní za září až prosinec, tj. 4 měsíce.  
 

Pro každý kalendářní rok se platí roční členský příspěvek 500 Kč, který je platný po celý kalendářní rok. Kdo k nám již chodí, má zaplaceno, kdo je nový, platí tento poplatek + kurzovné.

Platební informace pro období září až prosinec 2023

Všechny tréninky jsou zpoplatněné stejně, při docházce:

1 x týdně činí kurzovné částku 1.200 Kč

2 x týdně činí kurzovné částku 2.000 Kč

3 - 4 x týdně činí kurzovné částku 3.000 Kč - platí pro mladší žactvo, starší žactvo, dorost a juniory, případně pro přípravku I - Tomáše a Evy

Docházka pondělí + pátek nebo středa + pátek  částka 2.000 Kč.

 

Tréninky 3 - 4 x týdně zahrnují  možnost účasti na trénincích ve čtvrtek i v pátek, podle toho, jak se časy budou hodit vašim dětem podle školních rozvrhů apod.

 

Platbu provádějte výhradně převodem na bankovní účet Atletika Líbeznice, z.s.

Číslo účtu  101196380 / 2250, Bank Creditas.

Variabilní symbol může být začátek rodného čísla atleta – část před lomítkem a do poznámky k platbě vždy uveďte jméno dítěte, za které platíte. Pokud platíte za více dětí, proveďte, prosím, platbu jednotlivě. Kurzovné a členský poplatek můžete platit zároveň.

Úhrada je splatná do 20.9.2023.