Sportovní prohlídky

Sportovní prohlídky

Všichni členové oddílu jsou povinni odevzdat Andree Pischnothové potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (kontakt na Andreu pro veškeré dotazy - viz Kontakty)

 

Každý sportovec patřící do nějakého oddílu by měl, již od mládežnických kategorií, absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku, kterou provádí sportovní lékařPovinností sportovce je absolvovat pravidelně preventivní prohlídku u svého lékaře - to je ovšem ze sportovního hlediska nedostatečné !!         

Pro toto potvrzení je možno využít níže uvedený formulář, případně i jiný, který využívají jednotlivé lékařské ordinace.

 

Časté dotazy:


 

Odkaz na vyhlášku ministerstva zdravotnictví:

Sportovní prohlídku ukládají tyto právní předpisy - Zákon 373/2011 Sb.

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=373&r=2011

a  vyhláška 391/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391

 

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a také formulář k potvrzení.

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/mladez/sportovni-centra-mladeze/sportovni-prohlidky/

 

Odkazy na doporučená zařízení, která provádějí sportovní prohlídky a jsou prověřeny našimi atlety

https://upsl.cz/sportovni-prohlidky

 

https://www.centrumsportmed.cz/sportovni-prohlidky-pro-mladez

 

https://www.sportovnilekarstvi.cz/sportovni-prohlidky/

 

https://utl.lf1.cuni.cz/lec-prev-cinnost

 

https://www-detskakardiologie.cz/    MUDr.Anna Trojanová