Motivační program

Motivační program 

 

1) Odměny pro medailové pozice jednotlivců na Krajských přeborech juniorů, dorostu, staršího a mladšího žactva, reprezentace a medaile na Mistrovství republiky

2) Odměny pro medailové pozice družstev na Krajských přeborech juniorů, dorostu, staršího a mladšího žactva a přípravek

3) Oddílové poháry a běžci

4) Diamantová liga

 

Ad 1) Odměny pro medailové pozice jednotlivců Krajských přeborech juniorů, dorostu, staršího a mladšího žactva a na Mistrovství republiky

- bude řešeno 1 x za rok za vyhlašovacím večeru Nejlepší atlet roku (vyhodnocení atletů, družstev apod.)

Ad 2) Odměny pro medailové pozice družstev na Krajských přeborech juniorů, dorostu, staršího a mladšího žactva a přípravek

- bude řešeno 1 x za rok za vyhlašovacím večeru Nejlepší atlet roku (vyhodnocení atletů, družstev apod.)

 

Ad 3) Oddílové poháry a běžci

Také letos budeme vyhodnocovat, kolika závodů se naši atleti zúčastnili, a podle počtu absolvovaných závodů jak v rámci oddílových, tak i ostatních závodů (přespolní běhy, atletické soutěže vyhlašované jinými oddíly apod.), vyhodnotíme nejaktivnější atlety. Jako odměna slouží oddílové zlaté, stříbrné a bronzové poháry, ale také krásní zlatí běžci. Vyhodnocení bude za celý rok 2022, vyhlášení bude na začátku roku 2023.

V příloze je uveden excelový soubor, který si pro vaše děti vyplňujte a na konci roku 2022 budete vyzváni k jeho zaslání na e-mail atletika.libeznice@gmail.com a následně budou výherci pohárů vyhodnoceni.

Vyhlášení za období leden - prosinec 2021 zatím neproběhlo z důvodů epidemilogické situace v republice, standardně se vyhlašují na halových závodech na Chrupavce.

 

Ad 4) Diamantová liga

Nyní také pokračuje naše oddílová Diamantová liga. V bodě 3 popsaný excelový soubor neslouží jen pro evidenci počtu závodů pro vyhodnocení oddílových pohárů, ale také pro evidenci jednotlivých výkonů vašich dětí. 

Jak základní datum, od kterého se hodnotí výkony, slouží 1.9.2017. Od tohoto data začala naše oddílová Diamantová liga :-). Pokud vaše děti nastoupily do oddílu později nebo jste si závody nesledovali, počítají se výkony od prvních absolvovaných závodů v oddíle (po 1.9.2017).

Jak to funguje? Za každý dosažený "osobáček", tj. vylepšený výkon v jedné disciplíně získá malý atlet diamant. Za tyto diamanty si mohou děti 1x - 2x do roka nakoupit odměny. 

Jak se posuzuje výkon?¨

Např. na říjnových závodech 2017 dítě hodilo raketkou 26,5 metru. Další závody, kde se hází raketkou, byly např. v dubnu 2018 a dítě hodilo 27 m. Udělalo si "osobáček" a mohlo získat / získalo diamant. Další závody s raketkou byly v červnu 2018 a dítě hodilo 25,5m. Není to osobáček, závody se počítají do počtu závodů. Další závody s raketkou byly v říjnu 2018 a dítě hodilo 29 m, tj. více než v dubnu, tj. má další "osobáček" a další diamant.

Takto to funguje se všemi disciplínami.

Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se o radu před nebo po trénincích na Lenku nebo trenéry :-).

 

Files